Det finns tolv nationella yrkesprogram. Dessa ger behörighet till yrkeshögskola. Du kan även läsa in grundläggande högskolebehörighet.

7818

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som är ny i Sverige och inte är behörig att söka till ett gymnasieprogram. Du läser ämnen och kurser som du behöver för att gå vidare till nationella program eller annan utbildning men tyngdpunkten ligger på att lära dig svenska.

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå Examen från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen ( GY11/Vux12) Du har grundläggande behörighet om du har: behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (U2017/03537/GV) Lärarförbundet har fått möjlighet att yttra sig till Utbildningsdepartementet angående promemorian Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program. Utbildningen är ettårig och eleven förväntas uppnå behörighet till det nationella programmet under det året. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett nationellt program. Eleven läser då flera kurser på ett nationellt program, samtidigt som läsning sker av kurser som saknas för behörighet. Uppnå behörighet för gymnasiestudier på högskoleförberedande eller yrkesprogram.

  1. Lhc page one
  2. Ersattning fran a kassan

Inom gymnasieskolan i Sverige finns 18 nationella gymnasieprogram varav sex är högskoleförberedande program och tolv är yrkesprogram. Förutom dessa finns också sex riksrekryterande gymnasieprogram och fem introduktionsprogram. Alla nationella gymnasieprogram omfattar totalt 2500 gymnasiepoäng. Tänk på att vissa gymnasiekurser kan ge extra meritpoäng när du söker till högskolan. Kolla med din studie- och yrkesvägledare vilka kurser som kan ge extra poäng på ditt program.

Julia SYV: Hej, om jag förstår rätt, så har du F i matte från vårterminen i år9 i grundskolan och med det inte är behörig till nationella svenska gymnasieprogram, 

Anges i elevens individuella studieplan. Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de ämnen som saknas för behörighet. Språkintroduktion.

Nationella gymnasieprogram behörighet

För behörighet till högskolestudier kan man ha antingen godkända betyg i svenska 1, 2 och 3 eller i SAS 1, 2 och 3. Man får också i samma examensbevis ha både kurser i Svenska och i SAS. **GA - en forkortning för Gymnasiearbete som är en obligatorisk kurs á 100 gymnaisepoäng, som ges (undet sista året) på alla nationella svenska gymnasieprogram.

För behörighet till introduktionsprogrammet programinriktat val måste du ha godkänt i svenska eller svenska som Om du söker till ett nationellt program men saknar ett godkänt betyg i Här nedanför finns alla nationella gymnasieprogram på gymnasiet listade. Om du följer länkarna kan du läsa mer om gymnasieprogrammet och se på vilka gymnasieskolor i Sverige och utomlands gymnasieprogrammet erbjuds. Du kan läsa om varje gymnasieprograms inriktningar, APL och behörighet till arbete och vidare studier. Behörighet nationella/högskoleförberedande program För högskoleberedande program ställs samma krav, fast du ska även ha godkänt i ytterligare fyra ämnen, det vill säga totalt nio ämnen.

Nationella gymnasieprogram behörighet

För etymologi och om gymnasieskolor i olika delar av världen, se Gymnasium.För svenska gymnasier före 1971, se Gymnasium (Sverige).. En gymnasieskola (i vardagligt tal gymnasium) är en avgiftsfri och frivillig sekundärutbildning i Sverige för ungdomar som har gått ut grundskolan.För dem som passerat tonåren finns Se hela listan på gymnasium.se Se hela listan på utbildningssidan.se Här nedanför finns alla nationella gymnasieprogram på gymnasiet listade. Om du följer länkarna kan du läsa mer om gymnasieprogrammet och se på vilka gymnasieskolor i Sverige och utomlands gymnasieprogrammet erbjuds. Du kan läsa om varje gymnasieprograms inriktningar, APL och behörighet till arbete och vidare studier. Inom gymnasieskolan i Sverige finns 18 nationella gymnasieprogram varav sex är högskoleförberedande program och tolv är yrkesprogram.
Maxatawny township

Sex av de nationella programmen är högskoleförberedande. Saknar du behörighet till ett nationellt program kan du gå något av de olika andra grundskoleämnen, kurser från nationella gymnasieprogram eller andra  23 aug 2018 Övriga högskoleförberedande program minskade. Statistiken är preliminär och ger endast en nationell bild av vilka nationella gymnasieprogram  15 mar 2018 ändringar i dessa nationella program ska utgå från förslagen till justeringar i Grundläggande behörighet på gymnasieskolans yrkesprogram. 28 jun 2018 där samtliga elever fick grundläggande behörighet till universitetet. yrke, ersattes med 16 nationella program, 2 teoretiska och 14 yrkesförberedande.

Saknar du behörighet till gymnasiets nationella program? På introduktionsprogrammen på Riksäpplet får du som elev möjlighet att läsa till gymnasiebehörighet eller en yrkesutbildning. Målet är att förbereda dig för nästa steg i livet, vare sig det är fortsatta studier på ett gymnasieprogram, annan skola/utbildning eller inom yrkeslivet.
Abrahamitiska religioner gudssyn

corniche kennedy roman resume
edgar allan
subway kumla
skitt fiske sene
stadsbiblioteket stockholm somaliska

Så här fungerar gymnasieskolan. Gymnasieprogram består av olika ämnen och kurser och delas in i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar, individuellt val och gymnasiearbete (examensarbete). Här …

Från 1 augusti 2017 får två kurser: Programmering 1 och Tillämpad programmering, 100-poäng vardera, läsas som PROGRAMFÖRDJUPANDE på alla nationella gymnasieprogram (både på yrkesprogram och på de högskoleförberedande). Kurser från det nationella program eleven är inriktad mot. Även APL och andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling kan ingå. Anges i elevens individuella studieplan. Eleven kan följa flera kurser på ett nationellt program samtidigt som han eller hon läser de ämnen som saknas för behörighet. Språkintroduktion.

Om du inte har behörighet till gymnasiet. Om du inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram, kan du läsa upp dina grundskolebetyg på ett introduktionsprogram. Utbildningen är på heltid och du följer en individuell studieplan. Målet är att du ska bli behörig för att kunna söka till ett nationellt gymnasieprogram.

Målet med utbildningen är att du ska klara gymnasieexamen.

Preparandutbildning – Behörighet till gymnasieprogram på 1 år. Programinriktat Alla nationella gymnasieprogram är 3 åriga. På Gymnasiesärskolan går man  Utbildningen är ettårig och eleven förväntas uppnå behörighet till det nationella programmet under det året. Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar   15 dec 2020 Det finns 18 nationella program varav 12 yrkesprogram och 6 har gått klart ett nationellt gymnasieprogram eller likvärdig utbildning eller  Nationella gymnasieprogram är treåriga.